ITS-Usługi
tel. kom. 604.243.764
t
el. 56.65.997.48
e-mail: its_uslugi@wp.pl

usługi i doradztwo naukowo-techniczne w zakresie membranowych technik separacyjnych oraz bezpieczeństwa chemicznego (CLP, REACH)

 

REACH - termin kolejnej rejestracji już blisko (31 maja 2013)

 

Fachowe i terminowe wykonanie

Jakość i ceny, których nie znajdziesz u konkurencji

 

Karty charakterystyki
są podstawowym źródłem informacji o niebezpiecznych właściwościach poszczególnych substancji i preparatów chemicznych, rodzaju i rozmiarach stwarzanego przez nie zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego oraz o zasadach postępowania z nimi na etapie produkcji, w transporcie, podczas stosowania i magazynowania.

 

Przepisy, dotyczące kart charakterystyki oraz ich zawartości merytorycznej zmieniają się nawet po kilka razy w roku. Prawdopodobnie, karty charakterystyki Waszych produktów wymagają pilnej aktualizacji!
Wszystkie karty produktów wprowadzonych na polski rynek i zaktualizowane przed 1 grudnia 2012 zachowają ważność do czerwca 2015 roku.

 

Zaufało nam już wielu – dołącz do nich.

 

Oferujemy:

·        tłumaczenie (z jednoczesnym dostosowaniem do polskich przepisów);

·        opracowywanie,

·        oraz aktualizację

kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Każda karta sprawdzana jest pod względem merytorycznym przez osoby, które posiadają wykształcenie chemiczne oraz ponad 10 letnie doświadczenie w opracowywaniu kart charakterystyki.

KARTY CHARAKTERYSTYK SĄ POTRZEBNE WAM I WASZYM KLIENTOM I SĄ WYMAGANE m.in. PRZEZ:
Biuro d/s Substancji Chemicznych,
Inspektoraty: Sanitarny, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej,
Straż Pożarną, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne,
Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Handlową, Urzędy Celne....

 

powrót